مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

خسرو خوبان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

برای تو که میخوانی جلد اول
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

راز مانا زندگی استاد شجریان
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

تحریر در آواز ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

سلفژ تنال جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشید و با ارائه فایل صوتی مربوطه، موجب سهولت استفاده و کارایی بیشتر زحمات هنرمندان جوان راموند سمائی کیا و شهروز شهیدزاده شد.

صد و ده سال ساز و آواز در دو جلد
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ساز حنجره وچالش های تولید صدا
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

آموزش آواز اصیل ایرانی جلد اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

سلفژ موسیقی ایرانی
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

آواز های قمرالملوک وزیری ( جلد اول )
16000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None