مرکز موسیقی بتهوون
loader
آنچه در آوانویسی این کتاب مد نظر بوده اجرای چپ کوک دستگاه همایون نوا و آواز بیات اصفهان است .
نویسندهسیامک جهانگیری
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه83
تاریخ انتشاراول
شابم3-37-802628-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی