مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شناخت موسیقی دستگاهی ایران (به روایت محمدرضالطفی)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تصنیف های ابوالحسن صبا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
105000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

چهره های موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تنهایی 20 قطعه موسیقی سنتی برای تار و سه تار
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف میرزاعبدالله برای تار اجرای نورعلی برومند جلد دوم
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

خسرو خوبان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

موسیقی شناسی قومی تاریخ نگری موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

هشت گفتار درباره موسیقی جلد چهارم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی