مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تصنیف های ابوالحسن صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

چهره های موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

خسرو خوبان
395000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

موسیقی شناسی قومی تاریخ نگری موسیقی ایران
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

هشت گفتار درباره موسیقی جلد چهارم
31500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی