مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 7
هشت گفتار درباره موسیقی جلد پنجم
32500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 86
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

احیا سنت ها بارویکرد نو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

بررسی ساختار تصنیف های عارف قزوینی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور 84
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش ساز قانون جلد دوم
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

زمزمه ها برای آواز سه تار تار بمتار بربت
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف های مرتضی محجوبی برای پیانو
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

برنامه دشتی ساخته موسی معروفی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

موسیقی آوازی ایران ردیف عبدالله دوامی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش ساز قانون جلد اول
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

آموزش نی جلد اول دوره ابتدایی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علینقی وزیری
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف آوازی به روایت محمود کریمی دفتر سوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None