مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 7
هشت گفتار درباره موسیقی جلد پنجم
75500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 86
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

احیا سنت ها بارویکرد نو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تحریر در آواز ایرانی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

بررسی ساختار تصنیف های عارف قزوینی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور 84
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش ساز قانون جلد دوم
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

زمزمه ها برای آواز سه تار تار بمتار بربت
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

جویبار جوشنده شرح و تحلیل آثار و احوال مرتضی نی داود
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف های مرتضی محجوبی برای پیانو
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

برنامه دشتی ساخته موسی معروفی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

کتاب آواز رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبدالله دوامی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

موسیقی آوازی ایران ردیف عبدالله دوامی
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش ساز قانون جلد اول
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف میرزا عبدالله برای سنتور بر اساس اجرای مجید کیانی
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش نی جلد اول دوره ابتدایی
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علینقی وزیری
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف آوازی به روایت محمود کریمی دفتر سوم
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None