مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه ای از پارتیتورها برای آواز، سه تار، تار، بمتار، بربت است در مایه های ماهور، شوشتری، همایون و دشتی است که بر اساس عاشقانه های محمدرضا شفیعی کدکنی می باشد.
نویسندهحمید متبسم
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه88
تاریخ انتشاراول1398
شابم8-25-802629-0-979
تیراژ200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!