مرکز موسیقی بتهوون
loader
ارشد تهماسبی در مقدمه‌ی کتاب نوشته است:«کتاب حاضر که ساخته و پرداخته‌ی موسی معروفی است مجموعه ای کامل از آواز دشتی است که با وجود پیش‌درآمد و چهارمضراب و تصنیف و رِنگ در کنار آوازها می‌توان آن را یک «برنامه‌ی دشتی» محسوب کرد. این مجموعه با نگاهی نو به آوازها و جواب‌ها در دهه‌ی سی ساخته شده است.»
نویسندهارشد تهماسبی
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه36
شابم5-07-6409-964
تیراژ3300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!