مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
تصنیف های ابوالحسن صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None