مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
ردیف موسیقی ایرانی و ضربی های قدیمی به روایت یوسف فروتن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شناخت موسیقی دستگاهی ایران (به روایت محمدرضالطفی)
135000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تصنیف های ابوالحسن صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزاعبدالله برای تار اجرای نورعلی برومند جلد دوم
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

هشت گفتار درباره موسیقی جلد چهارم
31500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

هشت گفتار درباره موسیقی جلد پنجم
75500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 86
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مسافر تهران یادبود استاد فرامرز پایور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

موسیقی ایرانی شناسی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

بررسی ساختار تصنیف های عارف قزوینی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار