مرکز موسیقی بتهوون
loader

فهرست مطالب مقاله‌ها: ۱.حماسه‌های شفاهی در قرن بیست‌و‌یکم: مورد حماسه‌ی قرقیزی ماناس، کارل رایخل، ترجمه‌ی بهرنگ نیک آیین ۲.تاملاتی دیگر بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم‌پسند و «فرهیختگی چندپاره»، ساسان فاطمی ۳.سیر تحول حیات اجتماعی و هویت ساز سه‌تار، سعید ابراهیمی یادداشت‌های پراکنده: ۱.دو مطلب نویافته درباره‌ی آقاعلی‌اکبر، مهدی فراهانی ۲. نکته‌ای درباره‌ی طبل‌باز، عسکر بهرامی مفاهیم بنیادین: ۱.چوب جادویی قوم‌موسیقی‌ شناسی، بازاندیشی نغمه‌نگاری و تحلیل موسیقی، اودو ویل، ترجمه‌ی آرش محافظ گزارش: ۱. گزارشی از بیست‌ونهمین جشنواره‌ی موسیقی رودُلشتات آلمان، میترا و مینا هرندی گفتگو: ۱.گفتگو با جمشید شمیرانی، آرش محافظ ۲.گفتگو با ژان دورینگ، ساسان فاطمی نقد و بررسی: ۱.پسامدرنیسم و نقد تحلیل موسیقی، جولین هُرتُن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۲.تا فصلی دیگر…سید محمد موسوی

نویسندهساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردما
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه216
تاریخ انتشاراول1398
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!