مرکز موسیقی بتهوون
نشانه شناسی موسیقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

این کتاب مجموعه‌ای ترجمه-پژوهشی در زمینه زبانشناسی، معناشناسی و نشانه شناسی اجتماعی موسیقی است. پیشینه ی تاریخی و دلایل شکل گیری و علت اهمیت نشانه شناسی موسیقی را بررسی می‌کند و سپس در شش مقاله به صورت جداگانه از منظرهای زبانشناسی، نشانه شناسی،نمادپردازی،معناشناسی و ایدئولوژی موضوع نشانه شناسی در موسیقی را ارزیابی می‌کند.

فصلنامه موسیقی ماهور 84
32000 تومان 40000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

موسیقایی بیاندیشیم
60000 تومان 75000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره