مرکز موسیقی بتهوون
loader
نشانه شناسی موسیقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

این کتاب مجموعه‌ای ترجمه-پژوهشی در زمینه زبانشناسی، معناشناسی و نشانه شناسی اجتماعی موسیقی است. پیشینه ی تاریخی و دلایل شکل گیری و علت اهمیت نشانه شناسی موسیقی را بررسی می‌کند و سپس در شش مقاله به صورت جداگانه از منظرهای زبانشناسی، نشانه شناسی،نمادپردازی،معناشناسی و ایدئولوژی موضوع نشانه شناسی در موسیقی را ارزیابی می‌کند.

فصلنامه موسیقی ماهور 84
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

موسیقایی بیاندیشیم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

مردم شناسی و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فصلنامه موسیقی ماهور 30
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

None

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 30
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

None