مرکز موسیقی بتهوون
loader

طراحی رقص «پرشیا» بازنمایی وشرق مآبی در صحنه ای کردن وطراحی رقص ایرانی آنتونی شی نکاتی درباره ی هنر شعر وموسیقی سایات نوا یوگنیا پپسکو- یودتس نوازندگان قدیم تاروسه تار حسن مشحون جستجوی اوزان وارکان عروضی در ردیف میرزاعبدالله ( روایت نورعلی برومند) بابک خضرایی چالش نشانه شناسی کوفی آگاوو تاملی برضرورت نوآوری در موسیقی ایرانی ساسان فاطمی یادداشتی از حسین علیزاده تافصلی دیگر... سید محمد موسوی

نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1384
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!