مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها ترنم: آواخوانی شعر اردو رگولا قریشی، ترجمه ناتالی چوبینه خنیاگران تاجیکستان وکوراغلی خوانی فارسی( گورگولی خوانی) ژان دورینگ، ترجمه ساسان فاطمی سازهای موسیقی ایران در دوره صفوی به روایت کمپفر ایلناز رهبر، ترجمه متن لاتین: رامون گاژا بنیان های خردورزانه مکتب منتظمیه بارقه هایی از عقلانیت مدرن در رسالات موسیقی قرون هفتم تا نهم هجری قمری سعید کردمافی باز اندیشی طبقه بندی سازها، به سوی یک رویکرد مدولار به نظام هرن بستل- زاکس استفانی وایسر ومارتن کوآنتن، ترجمه ساسان فاطمی فنون، ویژؤگی های صوتی وکارگان کمانچه در سبک های قدیم گفتگو با حمیدرضا خلعتبری آرش محافظ صبا، همراهی با زندگی فرشاد توکلی تافصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه211
تاریخ انتشار1390
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!