مرکز موسیقی بتهوون
loader
در کتاب حاضر بر تصنیف های شور و افشاری عارف تحلیل موسیقایی صورت گرفته و در نهایت 22 ویژگی و شاخص برای تصانیف عارف تعریف شده است که از آنها به عنوان الگوهایی برای ساخت تصنیف می توان استفاده کرد.
نویسندهمرجان راغب
ناشرخنیاگر
قطعوزیری
تعداد صفحه175
تاریخ انتشاراول 1396
شابم0-0-94973-600-978
تیراژ300
در حال بروزرسانی