مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None