مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
هفت شهر نی ردیف موسیقی ایران(ویژه نی نوازان)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه نی

ردیف دوره عالی(استادکلنل علینقی خان وزیری)
37500 تومان 50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

ردیف موسیقی ایرانی برای کودکان
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

هشت گفتار درباره موسیقی جلد پنجم
75500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None

ردیف های مرتضی محجوبی برای پیانو
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

ردیف دوره عالی استاد علینقی وزیری
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None

ساز تنها کتاب چهارم
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

ردیف آوازی به روایت محمود کریمی دفتر سوم
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه نی

None

کمانچه نمای درشت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه نی