مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر یکی از اولین منابع سلفژ ایرانی است. تالیف چنین کتابی برای هنرجویانی که قصد تمرین در شیوه سلفژ ایرانی را دارند کمک شایانی خواهد بود. قطعا این کتاب، که جز اولین هاست، کمبودهایی خواهد داشت که در بوته زمان، تجربه، آزمون و خطا این نواقص برطرف خواهد شد. از ویژگی های برجسته این کتاب مبتنی بودن محتواهای ملودی بر اساس روند جملات ردیف موسیقی ایرانی است، که کمک خواهد کرد تا هنرجویان ملودی ها را روان تر و سلیس تر سرایش کنند و همچنین ساختار پیشرفت دروس بر اساس دانگ های موسیقی ایرانی بوده که به مرور در طی دروس مختلف دانگ های هر مقام کامل می شوند.
نویسندهنستوه رمضانی
ناشرنشر سوره مهر
تعداد صفحه288
تاریخ انتشاراول 1395
شابم06-0160-03-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!