مرکز موسیقی بتهوون
loader

سلفژ تنال جلد اول

150000 تومان
از 0 نظر

نشر نای و نی، در ویراست دوم کتاب سلفژ تنال، بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی را تکمیل کرد و با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تنالیته و تمرینات سرایش جامعیت بیشتری به این کتاب بخشید و با ارائه فایل صوتی مربوطه، موجب سهولت استفاده و کارایی بیشتر زحمات هنرمندان جوان راموند سمائی کیا و شهروز شهیدزاده شد.برای اولین بار، نشر نای و نی در سال ۹۷ به انتشار کتاب سلفژ تنال پرداخت. سپس در سال ۹۹ با انتشار ویراست دوم و تکمیل این کتاب در بخش های مبانی نوشتاری موسیقی و مهارت نت خوانی، با افزودن تمرینات مقدماتی و تمرینات دو صدایی، همچنین تکمیل اطلاعات لازم در بخش هارمونی، تونالیته و تمرینات سرایش کیفیت محتوای کتاب را ارتقاء داد. سپس با تهیه و ارائه فایل صوتی مربوطه، زحمات هنرمندان جوان راموند سمائی کیا و شهروز شهیدزاده را تکمیل کرد و موجبات سهولت استفاده ی هنرجویان و بهبود کیفیت آموزش مدرسین را فراهم آورد.

پسندیده است که بگوییم مخاطب این توضیحات راجع به کتاب سلفژ تونال، بیشتر مدرسین تئوری موسیقی،سلفژ و سرایش هستند. چرا که این کتاب رویکردی هنرآموز-هنرجو دارد و شامل توضیحات مفصلی در خصوص چگونگی تدریس، اهداف آموزشی هربخش، ضروریات لازم برای ارائه آموزش های تکمیلی توسط مدرس برای هنرجویان کلیه سطوح و... میباشد. 

می‌توان گفت که کلیّت کتاب بر مبنای سلفژ کانتاتی طرح ریزی شده. چراکه نگارندگان بر این عقیده اند که در رویکرد کانتاتی موارد آموزشی غنا و جامعیّت بیشتری در موسیقی دارد و می تواند محدودیت هایی از جمله زمان اندک آموزش در هر کلاس، توانایی مدرسین، سطح و مهارت هنرجویان و... را پوشش دهد. همچنین، آنها انتظار دارند که با این شیوه آموزشی، مهارت شنیداری تقویت شود؛ فهم بهتری از آثار موسیقی در ذهن هنرجویان شکل بگیرد؛ به توانایی سرایش دقیق و صحیح قطعات موسیقی دست یابند؛ قابلیت تجزیه و تحلیل عناصر موسیقی در هنرجویان شکل بگیرد و در نتیجه بتوانند به خلق و اجرای موسیقی با توانایی هایی که به دست آورده اند، بپردازند.

مراحل آموزش در این کتاب، از قدم های اولیه ای همچون آشنایی با اسم نتها در کلید های مختلف، درک ریتم و اجرای صحیح درجه‌های گام ها و فواصل بین شان در قالب تنالیته و مدالیته آغاز می‌شود و در ادامه، مهارت تجزیه و تحلیل قطعات از نظر فرم و هارمونی و عناصر موزیکالیته در دستور آموزش قرار می گیرد.

برای آنکه بتوانیم تفاوت ساختاری این کتاب با دیگر کتاب های سلفژ را واضحتر توضیح دهیم؛ خوب است که متذکّر شویم نگارندگان در روند آموزشی این کتاب چه مواردی را مد نظر قرار داده اند:

۱- تاکید بر روش دو متغیر (درجه خوانی) 

۲- استفاده از خطوط تیره در بالا و پایین درجات 

۳- استفاده از ماژور و مینور هم نام به جای نسبی 

۴- استفاده از مینور هارمونیک 

۵- محدود کردن تنالیته ها به آنهایی که اسمهای نُتی متفاوت دارند

۶- ارائه بسیاری از تعریف های تئوری در بخش انتهایی کتاب

۷- ریتمهای یک صدایی و دو صدایی

و...

نویسندهراموند سمائی کیا ، شهروز شهیدزاده
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه174
تاریخ انتشاراول97
شابم9-34-802629-0-979
تیراژ250
در حال بروزرسانی