مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب دریچه ایست به سوی فراگیری موسیقی سنتی ملی و ارزشمند ان مرز و بوم در شاخه آواز .
نویسندهمهدی کاظمی مهدی قاسمی
ناشرموسیقی عارف
قطعرقعی
تعداد صفحه126
تاریخ انتشار1397
شابم6-40-802627-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!