مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
بازی با نت سلفژ برای کودکان دو جلدی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

اولین متد آموزش سلفژ برای کودکان، جلد اول و دوم کلید سل

سلفژ به همراه تصویر جلد دوم
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

شیوا شیوه یادگیری و آموزش موسیقی کودک
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

آموزش موسیقی به کودکان با نشانه ها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

طبلک و بازی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سیمین محمدی در کتاب طبلک و بازی، ریتم خوانی و مفهوم ضرب را در قالب شعر و بازی، به کودک آموزش می‌دهد.

بلز و بازی ترانه هایی برای کودکان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

پیانو برای انگشتان کوچک سطح ابتدایی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کنسرت برای کودکان و نوجوانان
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

ساز و بازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

اولین پرواز
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کوتی و موتی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

ساز حنجره وچالش های تولید صدا
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

آموزش آواز اصیل ایرانی جلد اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

بهارک آموزش فلوت ریکوردر به کودکان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

پرواز با پیانو جلد دوم
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

پرواز با پیانو جلد اول
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

بادی پرکاشن و ریتم شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

مامک جلد دوم
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

تنبک و کودک2
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

تنبک و کودک1
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

مامک جلد اول
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

مادر کودک موسیقی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

نواهای سحرآمیز - برای نوآموزان پیانو
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ