مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر در سه جلد متد آموزشی موسیقی کودکان دوره ی آموزشی بلز و دوره مقدماتی فلوت ریکورد ویژه کودکان چهارسال به بالا می باشد.
نویسندهفرهاد کریمی
ناشرنارون
قطعرحلی
تعداد صفحه50
تاریخ انتشاراول
شابم6-62-802621-0-979
تیراژ700
در حال بروزرسانی