مرکز موسیقی بتهوون
loader

«این کتاب از لحاظ نزدیک نمودن کودکان به موسیقی به خصوص سلفژ دارای ارزش فراوانی است. اگر از دریچه فنی به کتاب بنگریم متوجه انتخاب های هوشمندانه نویسنده می شویم؛ انتخاب هایی که هنرآموز را بر اساس تمرینات تدریجی و پله و پله، در حل مشکلات نت خوانی، کشش ها و سکوت ها پیش می برند و او را به سمت درک مفاهیم پیچیده تر مثل سه لاچنگ و کلید فا می برند. واکا این حقیقت را که جهان کودکان جهانی ساده است و در آن دریافت های بصری و تصویری از اشیا و واقعیات همواره خالص و شفاف هستند، از یاد نمی برد و این موضوع را با یک لبخند به همراه کتابش به تمامی ما هدیه می کند.»

نویسندهماریا واکا
مترجممهلا رحیمی نژاد و مرتضی رحیمی نزاد
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم5-04-5369-600-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!