مرکز موسیقی بتهوون
مادر-کودک-موسیقی (به همراه سی دی) مجموعه ای با محتوای آموزشی، حرکتی و نمایشی است که به منظور آموزش در کلاس های موسیقی و مهد کودک ها تهیه شده است. مربیان موسیقی می توانند ضمن استفاده از سازهای ضربی و همراهی قطعه های این مجموعه، با انجام حرکات و سرایش قطعه ها، فضایی مناسب و دلخواه برای هنرجویان پدید آورند.
نویسندهناصر نظر
ناشرمؤسسه فرهنگی هنری ماهور
تعداد صفحه35
تاریخ انتشاراول 1396
در حال بروزرسانی