مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 4
تصنیف های قدیمی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

هزار گلخانه آواز
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

صدای خود را آزاد کنید
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شیوه نوین سرایش موسیقی ( ساید سینگینگ )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

این کتاب به طور تخصصی برای هنرجویان سرایش موسیقی تنظیم شده و می‌توانند برای نوازندگان، پژوهشگران، آهنگسازان و اساتید کلیه رشته های موسیقی مفید واقع شود. در فصل اول تمرینات ملودیک از ساده و کوتاه تا پیچیده و طولانی دنبال می شود. سپس، در فصول بعدی به تمرینات دوئت و همچنین تمرینات ویژه ی خواندن و نواختن توجه ویژه شده است. در فصل چهارم تم ها و واریاسیون های متفاوت و متعددی با پیچیدگی ها و چالش های فراوان و البته بدون همراهی کننده، پیش روی هنرجویان قرار میگیرد. در فصل آخر که در این ویرایش به کتاب افزوده شده؛ ملودی‌های برگرفته از متون ادبی کلاسیک و موسیقی محلی بسیاری از فرهنگ ها را می توان دید.

سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

جواب آواز
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

راز ورمز آواز
1200 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

اصول همراهی گیتار با آواز
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

بهداشت حنجره و آواز
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

جاودانه ها2
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

جاودا نه ها1
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سرایش ایرانی گردآوری شده است.

سرایش2 اموزش عملی وزن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد. تاثیر آکسان گذاری بر دیرندهای یک میزان را به مخاطب مینمایاند و برای آشنایی خوانندگان کتاب با فیگورهای ریتمیک ردیف میرزا عبدالله، این ردیف را جزء به جزء بررسی کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار علاقه مندان به موسیقی ایرانی، برای تکمیل مهارت های ریتمیک و وزن خوانی ارائه می کند.

پوزولی 1152
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آواز اصیل ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None