مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها چهارگاه در موسیقی کلاسیک ترکی: تاریخ در برابر تئوری ائن رایت، ترجمه سعید کردمافی پیشرو عجمی قسمت سوم: جنبه هایی از زیبایی شناسی ملدی پردازی آرش محافظ چهارپاره خوانی در ایران وبرخی جنبه های فرمال آن ساسان فاطمی بررسی تکنیک های نوازندگی کمانچه لرستان( تال) یاسر بیات رساله دوازده دستگاه متنی ارزشمند درباره موسیقی دوره فتحعلی شاه محسن محمدی شرح چهاردستگاه وتصویر چند ساز در رساله موسیقی بهجت القلوب( قوت الارواح) بابک خضرایی نکته ای درباره اختلاف روایت های گوشه سلمک سعید یعقوبیان زبانجهان شمول: جهان شمول های موسیقی برونونتل، ترجمه حسین یاسینی نهضت اعتلای موسیقی ملی وهنرهای زیبای کشور داریوش صفوت ده روز«مقام» در هوای خاورمیانه سعید کردمافی احیاء موسیقی ایرانی براساس منابع عثمانی حسین پورجوادی تافصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1392
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!