مرکز موسیقی بتهوون
loader
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هفتاد و دو مبنای تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هفتاد و دو مشق تنبور دوره مقدماتی کتاب اول و دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ته رزهای باستانی تنبور
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

زنگار (فصلنامه تحلیل و نقد موسیقی – شماره چهارم و پنجم)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی شناسی کاربردی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه ی موسیقی ماهور74
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

مقام های باستانی تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش تنبور – کتاب سوم ( نظم مجازی) به همراه CD
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آموزش تنبور ( کتاب دوم ) به همراه CD
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور (شماره 6)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

فصلنامه موسیقی ماهور57
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

فصلنامه موسیقی ماهور 59
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

صد درس تنبور (شیوه تنبور نوازی)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 50
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None