مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی کلاسیک، ریشه های فرهنگی وفرمانروایی استعمار: نگاه یک موسیقی شناس هند شناس به جهان اسلام هرلد پاورز، ترجمه ناتالی چوبینه وضوح الارقام در علم موسیقی میر محسن نواب، ترجمه علی کاتبی، با مقدمه بابک خضرائی تاریخچه ومبانی موسیقی ایرانی هنری -جرج فارمز، ترجمه هومان اسعدی ناگفته هایی از استاد علینقی وزیری دکتر ساسان سپنتا جایگاه موسیقی دان درباری در دوره ی قاجار ساسان فاطمی مقدمه ای بر جانور موسیقی شناسی داریو مارتینی، ترجمه ناتالی چوبینه گزارش یک جشنواره آرش محافظ نقدی بر کتاب نظام مدال موسیقی غربی وایرانی، اثر آون رایت هرلد پاورز، ترجمه سعید کردمافی موسیقی بر چهار سوی خود: جنبه های مختلف ظهور هویت وسیقیایی در آثاردو آهنگساز ایرانی آروین صداقت کیش تا فصلی دیگر... سید محمد موسوی نمایه ی مقاله ها وو مطالب فصلنامه(از شماره 40تا 50)
نویسندهجمعی از نویسندگان
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه236
تاریخ انتشار1389
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!