مرکز موسیقی بتهوون
loader

هدف نگارش این نوشته در دسترس بودن مجموعه ای کامل از مبانی بنیادی است که بتواند راه گشای مدرسان وهنرمندان در باب تدریس موسیقی باشد و به عنوان یک منبع آموزشی و در اختیار آن ها قرار بگیرد.تحلیل موسیقی ایران وغرب ضروری است تا با مطالعه ی رخداد های موسیقیایی نگرشی بر شیوه های شکل گیری سبک های گوناگون در ادروار تاریخی و نگاهی به آثار آهنگ سازان ، روند موسیقیایی در مقوله تدریس را با نگاهی دگرگون پیش برد.بخشی از کتاب به بیان نظری موسیقی (ریتم و وزن و...) می پردازد و به عنوان داده های موسیقیایی برای نوازندگان و خوانندگان همه سبک ها شناخته شده و کاربردی شود تا در سطوح پیشرفته نیز پیش بردی را در مقوله اجرای عملی وعلمی موسیقی به همراه داشته باشد. در بخش دیگری از کتاب شناخت موسیقی (آشنایی با اصطلاحات ، حالات، فرم ها وگام ها و...) برای در ک فرم های رایج، حالات موسیقیایی گوناگون در موسیقی آورده شده است که از ابزارهای مورد نیاز برای هنرمندان این رشته به شمار می رود. این کتاب همچنین شامل واژه نامه هایی است که هنرمندان را با مترادف های آن ها آشنا می کندتا این تعاریف انتزاعی تر از قبل در ذهن نقش ببندند.

نویسندهرامتین ارجمند
ناشرموسسه موسیقی عارف
قطعوزیری
تعداد صفحه208
تاریخ انتشار1395
شابم0-03-7329-600-978
تیراژ200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!