مرکز موسیقی بتهوون
loader
در باب مفهوم« موسیقی تیموری» آئن رایت، ترجمه هومان اسعدی تجزیه وتحلیل مدال مقام های هفت گانه موسیقی بخشی های شمال خراسان بابک راحتی پیشرو عجمی قسمت اول: مقدمات، جایگاه ومقام ها آرش محافظ بررسی شیوه ی آواگذاری تحریر در آواز ایرانی علی کاظمی دوسند خطی درباره موسیقی بهروز امینی « مارش جمهوری» عارف قزوینی، «غرفه» یا« غرقه» شهرام آقایی پور گزارشی از بخش موسیقی جنگ دریایی کبیر اثر فرصت شیرازی بابک خضرایی موسیقی شناسی از دیدگاه کدام قوم قوم موسیقی شناسی غربی وپژوهش در موسیقی آسیایی ج.لارنس ویتسلبن، ترجمه ناتالی چوبینه گفت وگو با محمدرضا گرگین زاده بیژن ظلی بررسی ونقد کتاب تاریخ موسیقی خاورزمین نوشته هنری جرج فارمر به ترجمه ی بهزاد باشی اکبر ثبوت تافصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه235
تاریخ انتشار1391
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!