مرکز موسیقی بتهوون
loader
نقد موسیقی وتاریخچه آن از فرهنگ جدید موسیقی وموسیقیدانان گرو/ ترجمه حمید خداپناهی نقد موسیقی فرد اورت مس تاریخ نقد تا سال 1945 آلمان واتریش گلن ستنلی فرانسه وبلژیک کاترین الیس بریتانیا لین لنگلی، نایجل سکیف ایتالیا مارچلو کناتی، مارکو کاپرا روسیه ستیوآرت کمپبل ایالات متحده آمریکا وکانادا مارک گرنت نقد از سال 1945 تا امروز ادوارد راتستین مرجعیت نقد موسیقی ادوارد تی. کن/ ترجمه علیرضا سید احمدیان چگونه وارد تحلیل شدیم، چگونه از آن خارج شویم جزف کرمن/ ترجمه ناتالی چوبینه چگونه از تحلیل خارج شدیم وچگونه دوباره به آن برگردیم لزلی کینتن/ ترجمه ناتالی چوبینه پاسخ به مقاله ی لزلی کینتن سندی ثربرن/ ترجمه ناتالی چوبینه آهنگساز در مقام ناقد موسیقی پی یر بولز/ ترجمه امید رهنمایی گفتگو در باب موسیقی قدیم وجدید وینچنتسو گالیلئی/ ترجمه هومان اسعدی رقیمه در باب موسیقی فرانسوی ژان- ژاک روسو/ ترجمه ساسان فاطمی دفاعی از موسیقیجدید ونخبگان اهل عمل آن وینچنتسو مانفردینی/ ترجمه هومان اسعدی موسیقی حاوی بیان احساسات نیست ادوارد هانسلیک/ ترجمه ساسان فاطمی بازخوانی یک مفهوم قرن نوزدهمی در نوشته های نظری ریشارد واگنر علیرضا سید احمدیان خاطرات یک فراموشکار اریک ساتی/ ترجمه هومان اسعدی بافت صدا رلان بارت/ ترجمه ساسان فاطمی تصلب سنت، انجماد ردیف: پرسشی از سنت موسیقایی هومان اسعدی چگونه به رکود رسیدیم، چگونه از آن خارج شدیم ساسان فاطمی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه235
تاریخ انتشار1385
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!