مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 8
کتاب آواز رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبدالله دوامی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

موسیقی آوازی ایران ردیف عبدالله دوامی
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

رقص سنتور2 مجموعه قطعات پاپ برای سنتور
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

چوپی و چمر سور و سوگ در موسیقی لرستان و ایلام
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزا عبدالله برای سنتور بر اساس اجرای مجید کیانی
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

فصلنامه ی موسیقی ماهور شماره 80
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

فصلنامه ی موسیقی ماهور شماره 81
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ارمغان طرب نغمه نگاری های موسیقی ایران از صفویان تا مشروطه
480000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

نه پیش درآمد و رنگ برای سنتور از درویش خان و موسی معروفی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آوانگاری تصنیف های عبدالله دوامی با روش نوین نگارش ایقاع و تمبک
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آوازی به روایت محمود کریمی دفتر سوم
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

انسان چگونه موسیقایی است
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کمانچه نمای درشت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

رساله در فن موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ته رزهای باستانی تنبور
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

یحیی زرینپنجه تکنوازی تار ماهور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

رديف آوازي به روايت محمودکريمي 2 برای ساز نی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

یاد جلد دوم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تصنیف های استاد فرامرز پایور
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

هزار دستان؛ انگاره موسیقی ایران ( به همراه سی دی صوتی )
13000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار