مرکز موسیقی بتهوون

یاد جلد دوم

60000 تومان
از 0 نظرکتاب حاضر شامل 33 قطعه از استادان بزرگ موسیقی ایران برای ساز قانون تنظیم شده است.
نویسندهپریچهر خواجه
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه95
تاریخ انتشاراول
شابم1-31-802628-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی