مرکز موسیقی بتهوون
loader

دُر آهنگ

33000 تومان
از 0 نظردر شرایط فعلیِ موسیقی ایرانی – بسیاری از قطعات کنونی کمتر تعلقی به شیوۀ ملودی پردازی ایرانی دارند – صرفاً با اجرای قطعه ای با ی ساز ایرانی نمی توان گفت موسیقی ایرانی اجرا می شود ، لذا در این شرایط برای آشنایی بیشتر کسانی که با این نوع نوازندگی و آهنگسازی و استادان آن آشنایی کمی دارند نواختن از روی نت نگاشتۀ این قطعات بسیار مفید و راهنما و راهگشاست . کتاب حاضر حاوی ده قطعه ضربی برگزیده از استادان زبدۀ موسیقی ایرانی است که عمدتاً به صورت تک نوازی و بداهه نوازی اجرا شده اند و برای نخستین بار توسط این نگارنده به نت درآمدده اند . این قطعات از نوازندگان سازهایی به غیر از سنتور اقتباس شده و به جز سه قطعه باقی به صورت تک نوازی اجرا شده اند .
نویسندهمحمود بامداد
ناشرموسسه فرهنگی - نشر خنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه52
تاریخ انتشار1395
شابم10-00-46-09101-979
تیراژ300
در حال بروزرسانی