مرکز موسیقی بتهوون
loader

“هِنا “شامل چهارده قطعه ی موسیقیِ دستگاهی برای کمانچه است . بیشترِ قطعاتِ این کتاب در فرم های رایج ، مانند پیش درآمد و چهارمضراب و رِنگ ساخته شده است . استفاده از شاه گوشه های ( مُدهای ) نسبتاً فراموش شده ، موضوع قطعاتی مانند : پیش درآمد نوا و مَوالیان است . از تکنیک های اجرائی و تزئیناتِ کمانچه نوازیِ موسیقیِ لرستان و نوازندگان دوره قاجار نیز در ساخت بعضی قطعات از جمله قطعه ی “ هِنا “ و هِلهِله بهره گرفته شده است . همچنین در پیوست ، چهار قطعه از علینقی وزیری ، الوالحسن صبا ، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده برای کمانچه بازنویسی شده است .

نویسندهرضا پرویز زاده
ناشر نشر مانوش
قطعرحلی
تعداد صفحه54
تاریخ انتشار1395
شابم2-7-9014587-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!