مرکز موسیقی بتهوون
loader
بی تردید نقش نواختن ردیف موسیقی سنتی ایران در شکل گیری تکنیک نوازندگی در حیطه ردیف نوازی بسیار اساسی و مهم می باشد. با این حال لزوم نگارش قطعاتی به عنوان اتود یا تمرین به منظور ارتقا سطح تکنیک نوازندگی در قالبی متفاوت با روند موجود در ردیف همواره مورد توجه اساتید و هنرآموزان بوده است. در این مجموعه سعی شده تا تمرینات در قالب موسیقی ایرانی با فرم های مختلف از لحاظ تنوع ملودی و حرکت بر اساس قابلیت های اجرایی این دو ساز(تار-سه تار) ارائه گردد.
نویسندهعرفان گنجه ای
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه16
تاریخ انتشار1382
شابم9-85-5842-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی