کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
فرانتس لیست (یادگیری تکنیک پیانو)
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

چرنی اپوس 299
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تکنیک های دست راست گیتار(120 آرپژ)
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دشیفرت را بهتر کن کتاب چهارم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب سوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن مقدماتی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

چرنی اپوس 823
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

سنتور و تکنیک جلد سوم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هم نواز جلد دوم برای نی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

هنر پدال گیری در پیانو
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

آموزش گام ها و پوزیسیون ها برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تکنیک های دست چپ گیتار
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

آموزش هنر پیانو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

کارل چرنی مکتب مقدماتی سرعت اپوس636
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تمرینات جامع آماده ساختن دستان گیتاریست کلاسیک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

گام های گیتار راهنمای علمی و عملی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تکنیک گیتار کلاسیک الگوهای گام گیتار کلاسیک
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

نت خوانی گیتار برای هنرجویان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

شوپن پرلودها
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تکنیک گیتار کلاسیک آرون شیرر جلد دوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

سنتور و تکنیک جلد پنجم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

سنتور و تکنیک جلد چهارم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو