مرکز موسیقی بتهوون
loader
صدای پیانو زمانی طبیعی شنیده می شود که در جای مناسب پدال گرفته شود. کتاب حاضر نحوه صحیح پدال گیری را آموزش می دهد.
نویسندهعلی ستار زاده
ناشرنای و نی
قطعوزیری
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1398
شابم2-5-95067-622-978
تیراژ250
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!