کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
چرنی اپوس 299
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب کار و تمرین تئوری موسیقی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تمرین های آمادگی برای گیتاریست کلاسیک
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

زیر و بم عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دشیفرت را بهتر کن کتاب چهارم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب سوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دشیفرت را بهتر کن مقدماتی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

شصت و چهار اتود برای کمانچه
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

شش سونات کوچک چرنی اپوس63
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

راهنمای تمرین موسیقی برای والدین و نوآموزان
26000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

چرنی اپوس 823
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

اشمیت تمرینات آمادگی انگشتان
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

سنتور و تکنیک جلد سوم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هم نواز جلد دوم برای نی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

هنر پدال گیری در پیانو
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

آموزش گام ها و پوزیسیون ها برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

چرنی اپوس 599 آموزش عملی پیانو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

تکنیک های دست چپ گیتار
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

گیتار کلاسیک را زیبا بنوازیم جلد اول
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دشیفراژ برای گیتار کلاسیک جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کارل چرنی مکتب مقدماتی سرعت اپوس636
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تمرینات جامع آماده ساختن دستان گیتاریست کلاسیک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو