مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر شامل دو بخش مجزاست که بخش اول به اجرای گام های ماژور و مینور پرداخته است و بخش دوم مجموعه ای از اتودهای آهنگسازان مختلف است.
نویسندهحافیظ کریم اف
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه108
تاریخ انتشار1399
شابم1-72-802629-0-979
تیراژ250
در حال بروزرسانی