کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
شصت و چهار اتود برای کمانچه
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

راهنمای تمرین موسیقی برای والدین و نوآموزان
26000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

سیصد تمرین پایه برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

یکصد اتود برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

تمرین های پوزیسیون
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

پنجاه تمرین تکنیکی ویولن برای دست چپ اپوس 74
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

گام و آرپژ برای ویولن گریگوریان
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

کایزر اپوس 20
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

پوزیسیون سوم ویولن را بهتر یاد بگیریم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

پوزیسیون دوم ویولن را بهتر یاد بگیریم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

تعویض پوزیسیون ویولن را بهتر یاد بگیریم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

تکنیک و حرکت با ویولن (به همراه سی دی صوتی)
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کروتزر (چهل دو اتود برای ویولن ) به همراه CD
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شیوه های آرشه کشی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بیست اتود برای ویولن(جلد پنجم)
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بیست اتود برای ویولن (جلد چهارم)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

اصول و مبانی نوازندگی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

تمرین های پوزیسیون سوم(برای ویولن)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

20اتود برای ویلن (اپوس 32) 2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

ولفارت اپوس 45
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

اتود هایی جهت مضراب زنی، آرشه کشی ، و ریتم شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

رپرتوار برای ویلن 4تا5
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None