مرکز موسیقی بتهوون
loader
: کتاب حاضر، بر اساس تمرینات مقدماتی و پیشرفته، مدها و قطعات آشنا و جذاب، پایه گذاری شده است و به دنبال راهی تسهیل کننده، برای فراگیری تعویض پوزیسیون در ویولن می باشد تا هنرجویان بتوانند در همان سال های آغازین آموزش، از تعویض پوزیسیون ویولن لذت ببرند. در همین راستا، کتاب های پوزیسیون سوم ویولن را بهتر یاد بگیریم و تعویض پوزیسین را بهتر یاد بگیریم نیز با همین اصول نوشته شده اند تا واهمه هنرجویان را از فراگیری پوزیسیون های دوم و سوم و همچنین تعویض آن ها کاهش دهند.
نویسندهغلامرضا معصومی-محمد علی جاهدیان
ناشرمولف
تعداد صفحه47
تاریخ انتشاراول 1396
شابم0-232-69850-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی