مرکز موسیقی بتهوون
loader

ترجمه کتاب حاضر حاصل رویکرد نوین مترجمین به تکنیک های آرشه و خوانش به روز شده ی این متن – با توجه به تغییرات نگرش به تولید صدا و تکنیک های نوازندگی در حال حاضر – می باشد . در حقیقت ، در زمان نگارش کتاب توسط آقای ( کازورتی ) ، رویکرد کاملا متفاوتی به تکنیک آرشه وجود داشته است از این رو متن اصلی کتاب حاوی توضیحاتی است که در عصر نگارنده ، روش رایج برای تولید صدا بوده است .

نویسندهاگوستین کازورتی
مترجمستاره بهشتی / ایمان فخر
ناشرموسسه فرهنگی -نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه36
تاریخ انتشار1395
شابم4-20-802609-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!