مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
سیستم های کوک موسیقایی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای ایران را بشناسیم تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای ایران را بشناسیم رباب
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نی نوا برای نی و سازهای ارکستر زهی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کوک در سازهای زهی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش ویلنسل
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون به زبان ساده – جلد اول – گروه سازهای زهی
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

روزگار ساز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

قطعه-تمرین هایی برای ارکستراسیون (برای ارکستر سمفونیک بزرگ)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دوره آموزش ارکستراسیون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آسیب شناسی سازها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

حیات سازها در تاریخ موسیقیایی ایران
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شیوه نوین آموزش ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ترانه ها و آهنگهای جاودانه 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

کوک سه تار-به همراه 10 حلقه CD
450000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دستور کمانچه ( کتاب اول ) به همراه یک سی دی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون ( نیکلای ریمسکی کرُساکف) به همراه DVD
740000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

گفته ها و ناگفته ها ( خاطرات محمد مهدی کمالیان )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

کروتزر (چهل دو اتود برای ویولن ) به همراه CD
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ساز شناسی سمفونیک 1 ( ویژه آزمون کارشناسی ارشد موسیقی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

شیوه های آرشه کشی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None