مرکز موسیقی بتهوون
loader

: این کتاب در چند جلد به آموزش ارکستراسیون می پردازد. جلد حاضر به گروه سازهای زهی اختصاص یافته است که در آن ابتدا هنرجو با نوشتن برای این گروه آشنا می شود و مفاهیم اولیه توزیع مناسب و کسب تعادل در این گروه را فرا می گیرد. در جلدهای بعدی به آشنایی با گروه های دیگر ارکستر و ترکیب آن ها و ایده های ارکستری پرداخته شده است.

نویسندهعلی اکبر قربانی
ناشرنشر هم آواز
تعداد صفحه142
تاریخ انتشار1396
شابم8-13-7454-600-978
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!