مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه حاضر، به منزله کتابی کمک آموزشی برای دانشجویان دانشکده های تئوری – آهنگسازی مراکز عالی موسیقی بر اساس دوره ارکستراسیون است. پیش از پرداختن به حل قطعه تمرین ها، فراگیری دانش مختصر و ضروری سازشناسی الزامی است. دانشجو باید وسعت سازها، امکانات تکنیکی و هنری آن ها را بداند. این کتاب برای هنرجوی آماده تر و کنجکاوتر، می تواند در حکم ماتریالی برای خودآموزی ارکستراسیون باشد.

نویسندهف. ویتاچک
مترجممسعود ابراهیمی
ناشرنشر هم آواز
تعداد صفحه250
تاریخ انتشاراول 1396
شابم6-1-92192-600-979
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!