مرکز موسیقی بتهوون
loader

تمرینات این کتاب طوری طراحی شده اند که عادات خوبی را برای آرشه کشی، انگشت گذاری و تشخیص فواصل (گام ها و پرش ها) در هنرجویان پرورش می دهند.

نویسندهالکساندرا وود
مترجمبه کوشش نشر نای و نی
ناشرنشر نای و نی
تعداد صفحه24
تاریخ انتشاراول 1396
شابم5-94-802609-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!