مرکز موسیقی بتهوون
loader
برای اولین بار یک لوت نواز فرانسوی بنام «گوتیه»مجموعه ای منتشر کرد که شامل آهنگ های رقص متفاوت باملودی های خاص خودشان بود.وی این مجموعه رقص هارا«سوییت» نامید.سوییت در لغت به معنای «رشته»یا«ردیف» می باشدکه در ایتالیا آنرا«پارتیتا» می نامند.
نویسندهیوهان سباستیان باخ
مترجم.
ناشرنای ونی
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشار1389
شابم7-7-9014544-0-979
تیراژ1500
در حال بروزرسانی