مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب مکمل جلد چهارم مکتب ویولن سوزوکی است گرچه تمرین های پوزیسیون اول را شاید بتوان همزمان با جلد سوم شروع کرد.

نویسندهشینیچی سوزوکی
مترجمفرناز فرنیا
ناشرتصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه32
تاریخ انتشاراول97
شابم6-73-802623-0-979
تیراژ550
در حال بروزرسانی