مرکز موسیقی بتهوون
loader

با آموختن این قطعات در خواهید یافت که از نظر سرعت در صدا وتکنیک متنفع گردیده اید. قدرت نوازندگی باگسترش آرشه کشی وراحتی اجرا شود. تخفیف:

نویسندهژاک فرول مازاس
مترجمحسن مفیدی
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه44
تاریخ انتشار1389
شابم3-2-9014529-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!