مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 8
گام های گیتار راهنمای علمی و عملی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

وزن خوانی و گام نوازی عملی ویژه گیتاریست ها
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تکنیک گیتار کلاسیک الگوهای گام گیتار کلاسیک
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

نت خوانی گیتار برای هنرجویان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

شوپن پرلودها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تکنیک گیتار کلاسیک آرون شیرر جلد دوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

سنتور و تکنیک جلد پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

سنتور و تکنیک جلد چهارم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

چهل قطعه برای دف
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

خودآموز ریتم نوازی گیتار الکتریک کتاب اول و دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تمرین موسیقی راهنمای نوازندگان در روش تمرین
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

نجوای دل
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

تمرین برای نواختن چهارمضراب آواز بیات ترک جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

تمرین های دشیفراژ برای پیانو جلد چهارم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

سنتور چهاردستی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

سیصد تمرین پایه برای ویولن
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

سنتور و تکنیک جلد دوم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

سنتور و تکنیک 1
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

تمرینات سرایش آوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

کاربرد پدال های پیانو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

ولفارت اپوس چهل و پنج شصت اتود برای ویولا کتاب اول و دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

ده قطعه برای تار جلد پنجم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

کتاب ده قطعه برای تار ۵، پنجمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.