مرکز موسیقی بتهوون
loader
عوامل اصلی تالیف کتاب حاضر بر مبنای شناخت اجرای گام ها در وضعیت های مختلف و آشنایی با صداهای واقع در سراسر دسته گیتار و به دست آوردن یک روش بنیادی برای اجرای قطعات می باشد.
نویسندهامیر جاویدان
ناشرهنر و فرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشاراول1398
شابم9-63-802616-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی