مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
روش آموزش گیتار جلد اول فینگر استایل
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مجموعه کتاب‌های روش آموزش گیتار، بر روی ملودی نوازی به سبک پاپ توجه و تمرکز دارد. در این مجموعه، پیک، کاربردی ندارد و تمام قطعات و تمرین‌ها با نوک انگشتان و یا ناخن انجام می‌گیرد. زیرا سرعت نواختن را افزایش می‌دهد.

متد مدرن گیتار مل بی کتاب دوم
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مل بی، موسیقیدان و نوازندۀ آمریکایی، گیتار جاز را به صورت فراگیر و با اسلوبی جدید به هنر آموزان تعلیم می‌دهد. این کتاب پر مخاطب طرفداران زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است. مل بی، مطالب را از پایه و به صورت ساده آموزش می‌هد، از همین رو برای هنرجویان مبتدی مناسب است.

گیتار C80 YAMAHA
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

یک فنجان گیتار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تمرین های آمادگی برای گیتاریست کلاسیک
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد گیتار کریستوفر پارکنینگ جلد دوم
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد گیتار کریستوفر پارکنینگ جلد اول
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تکنیک های دست راست گیتار(120 آرپژ)
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

رقص بهار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آوای هرمزگان به روایت گیتار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

ذن گیتار و کمال در نوازندگی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

تکنیک های دست چپ گیتار
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد گیتار آکسفورد جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مجموعۀ دوجلدی متد گیتار آکسفورد که توسط دبی کرکنل منتشر شده است، به آموزش گیتار برای هنرجوی مبتدی می‌پردازد و به او کمک می‌کند تا بتواند در شروع نوازندگی با معنا و مفهوم تئوری ساز گیتار آشنا شود و مقدمات یادگیری وی را فراهم سازد.

گیتار کلاسیک را زیبا بنوازیم جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

گیتار کلاسیک را زیبا بنوازیم جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

خواب های طلایی برای گیتار کلاسیک جلد چهارم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

دشیفراژ برای گیتار کلاسیک جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

ملودی های آسان برای گیتار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

پوست شیر
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

گیتار کلاسیک را زیبا بنوازیم جلد سوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مبانی گیتار تئوری تا اجرا
185000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

گام های گیتار راهنمای علمی و عملی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

وزن خوانی و گام نوازی عملی ویژه گیتاریست ها
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تکنیک گیتار کلاسیک الگوهای گام گیتار کلاسیک
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک