مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این کتاب که برگرفته از مطالب استاندارد آموزش گیتار در دنیا می باشد سعی بر این است که مطالب به زبان ساده و روان به هنرجو انتقال داده شود.
نویسندهعلی اکبر حسین زاده
مترجمهادی فتوحی
ناشرپنج خط
قطعرحلی
تعداد صفحه132
تاریخ انتشار1396
شابم5-08-802630-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی